Planiméter

A planiméterek olyan, egy vagy több mozgó karból és késıbbi típusainál számlálóból álló mechanikai eszközök, amelyeket szabálytalan síkidomok területének meghatározására használtak. Úgy mőködtek, hogy a térképen a mérendı terület határvonalán valahol kijelöltek egy nulla pontot, majd a planiméter mérıcsúcsát a nullából kiindulva végigvezették a határvonalon egészen addig, amíg ismét visszajutottak a nullához. Ezután vagy a számlálóról olvasták le a területet, vagy a regisztráló csúcs által egy papírlapra rajzolt vonal hosszúságát mérték meg, ami arányos volt a területtel.
Tovább
1